Analyysien toteuttaminen

Toteutamme kaikki analyysit ammattitaidolla. Käytämme toteutuksessa hyväksi Progress- ohjelmistoa. Alkuvaiheessa keräämme yrityksistä tietoa sparraus tyyppisin haastatteluin. Analysoimme tietoa ja koostamme tuloksista raportin, johon sisällytämme yrityksen kannalta oleellisia kehittämiskohteita. Jatkovaiheen KUNTAlive palvelut noudattavat tätä samaa kaavaa – yhdessä käymme sparraustyyppisesti asioita läpi ja yhdessä teemme synteesin kehittämisestä. Kokemuksemme perusteella miltei aina voimme esittää yritykselle sopivia jatkoprojekteja ja rahoitusmalleja.

Keskustelu:

comments