Toimintatapamme

Alkuvaiheessa tarkoituksemme on kehittää kunnan elinkeinopolitiikkaa ja tehdä yrityksille tilannetkatsaus. Keräämme yrityksistä koostetietoa esimerkiksi markkinoista, kilpailukentästä ja tulevaisuuden näkymistä.

Toimintamme perustuu 100 % luottauksellisuuteen. Edellytämme itse yhteistyökumppaneidemme ohella luottamuksellisuutta kaikessa toiminnassa. Kerätystä toimialatiedosta emme sisällytä kuntien raporttiin yritysten yksityiskohtaisia tietoja, emmekä tietoomme saatettuja yrityssalaisuuksia. Kunnan rooli päättyy siinä vaiheessa, mikäli jatkamme syvempää kehitystyötä yksittäisen yrityksen kanssa.

Käytännössä prosessi etenee niin, että sovimme aluksi kunnan kanssa, mitä yrityksiä lähestytään. Teemme ennen yrityshaastatteluita kunnan elinkeinopolitiikasta vastaavien henkilöiden kanssa alkuhaastattelun, jossa kartoitamme kunnan tilannetta.

Palvelemme kuntaa ja yrityksiä niin, että synnytämme aitoa lisäarvoa molemmille. Tavoittelemme kehittämistoimiemme tuloksena yrityksille 4 % kasvua myyntiin ja samalla pyrimme kasvattamaan työpaikkojen määrää 2 %.

Keskustelu:

comments