Suomessa on kaikkiaan 283 000 yritystä, joista yli 93% on alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Alle 4 henkilöä työllistäviä yrityksiä on yli 85% kaikista yrityksistä. Suurin joukko yrityksiä on yksinyrittäjät, joita on kaikkiaan 173 000. Suomen työttömyysongelma poistuisi, jos jokainen näistä yrittäjistä pystyisi työllistämään yhden työntekijän. Pienet yritykset ja pk-yritykset ovat siis keskeisessä roolissa, kun puhutaan työllisyyden parantamisesta. Kuvaavaa on, että 50-250 henkilöä työllistävien yritysten lukumäärä on 2600 kpl ja yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä on 450. Vaikka suurien yritysten YT-neuvottelut ovat median kiinnostuksen kohteena, on työllisyyden potentiaalisin kohde kuitenkin pk-yritykset.

Kun mietitään pienien kuntien elinkeinopolitiikkaa, on kokonaistaloudellisesti helpompi luoda olemassa oleviin yrityksiin uusia työpaikkoja, kuin perustaa uusia yrityksiä. Uusien perustettavien yritysten kansantaloudellinen hyöty saavutetaan usean vuoden päästä, mikäli start-up yritys on kasvuhaluinen ja liikeidea on kasvukelpoinen markkinoilla. Näitä ”gaselliyrityksiä” syntyy suhteellisen harvoin ja useimmiten ne sijoittuvat suurten kaupunkien alueelle.

Kuntien- ja valtion taloudellinen hyvinvointi perustuu menestyviin ja työllistäviin yrityksiin. Työ on siis aloitettava kunnan alueella olevien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistarpeiden tunnistamisesta ja yrittäjien kannustamisesta yritysten kehittämiseen. Tähän työhön KUNTAlive tarjoaa kokeneet ammattilaiset sekä parhaimmat saatavilla olevat työkalut. KUNTAlive tarjoaa näin oikeaa proaktiivista tietoa kunnille yritysten tarpeista ja tulevaisuuden suunnitelmista ja toisaalta yrityksiä autetaan yrityskohtaisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Keskustelu:

comments