Työttömyys, suhdannevaihtelut ja viennin ongelmat eivät luo hyviä odotusarvoja yleiselle taloustilanteelle. Kustannusrakenteiden keventäminen on osoittautunut todella haastavaksi, koska esim. työntekijäjärjestöjen ei ole helppo hyväksyä palkkojen alentamista. KIKY- sopimus saatiin yli 90 % kattavuudella maaliin, hallitukselle kiitokset sinnikkyydestä. Jos tämä olisi epäonnistunut olisivat luottoluokittajat alentaneet luokitustaan ja se olisi nostanut lainan hoito lyhennyskuluja ja tulevien lainojen korkojamme.

Kunnat ja kuntien omistamat toimijat ovat merkittäviä julkisia palkansaajia. Moni ajattelee, että meidän tulisi suitsia ja tehostaa julkista sektoria tasapainottaaksemme valtion kulurakennetta. Käytännössä tämä tarkoittaa työpaikkojen vähentymistä kunnissa. Kuntien kulupuolella tämä on säästö, mutta se kaventaa alueellisesti ostovoimaa ja pienentää verotuloja. Tilanne ei ole helppo. Hallitus pyrkii samanaikaisesti toimillaan, kuten työnantajamaksujen alentamisella (n. 0,5 %) kannustamaan työllistämistä. Työttömien velvollisuuksia vastaanottaa työtä kiristetään. Rakennusalanliitto on hyväksynyt kokeiluna uuden 6 euron tuntipalkan. Tämä on mielenkiintoinen kokeilu ja mielenkiinnolla seurataan, miten se toimii. Keskimääräisen 160 tunnin työaika kuukaudessa merkitsisi hiukan alle tonnin palkkaa – kuka sillä elää, ei moni. Tukijärjestelmä sitten huolehtii minimi toimeentulon puitteissa erotuksesta.

Mitä nämä muutokset merkitsevät kunnissa. Ansiotulojen alentaminen, kunnallisveron määrän pieneneminen, kunnallisten työpaikkojen leikkaaminen, julkisen talouden tasapainottamisen muut vaikutukset ja alati kiristyvä globaali kilpailu. En ryhdy arvailemaan totean vain, että vireä elinkeinoelämä ja merkittävät avain toimialat kunnissa nousevat nyt uuteen arvoon. Niiden panos työllistämisessä ja hyvinvoinnin luojana korostuu entisestään. Haasteena on, miten avainyritykset menestyvät kilpailussa. Nyt on aika panostaa kilpailukykyyn markkinoilla. Pian kilpailijamaat alentavat palkkoja eli parantavat kustannusrakennettaan ja silloin kansainvälisille markkinoille myytävien palveluiden pitää olla selkeästi hintalaadultaan ja tuotelupaukseltaan ylivoimaisia.

Keskustelu:

comments