Tulevien kunnallisvaalien tärkein teema tulisi olla, miten saamme kuntien elinvoimaisuuden nousuun. Kunta- ja sote- uudistuksen taustalla olevat tuottavuus-, kustannus- ja laatuvaatimukset muuttavat koko kuntatalouden rahoitusta. Nyt olisi keskityttävä kuntien elinvoimaisuuden säilyttämiseen, muuten voi kuntien toiminnan rahoituksen supistuessa ja verotulojen rapistuessa seurata entistä enemmän julkisen sektorin ottamaa syömävelkaa ja lopuksi maksumieheksi joutuvat tulevaisuuden veronmaksajat.

Elinvoimaisuutta voidaan edistää kuntien elinkeinopolitiikka terästämällä, niin että saadaan aktivoitua alueen merkittävät työllistävät yritykset kehittämään ja kasvattamaan toimintaansa. Kunnissa ja kaupungeissa olevien yritysten kilpailukykyä lisäämällä voidaan tukea alueellista työllisyyttä. Täsmäkoulutuksella ja työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelma on mahdollista ratkaista mikrotasolla mm. täsmäkoulutuksella. Vähitellen on mahdollista saada työllisyys nousuun ja hyvinvointia lisättyä kunnissa. Marssijärjestys on selvä ensiksi yrityksien on kehitettävä kilpailukykyään ja sen jälkeen on mahdollista palkata lisää henkilöstöä. Kun yritysten kilpailukykyä on saatu parannettua on tarpeen kiinnittää huomiota kuntien omiin vertovoimatekijöihin. Tällöin ei enää riitä, että: ”saat meiltä kaksion hinnalla omakotitalon”, vaan muutkin tekijät tulevat kilpailukeinoiksi. Aiomme tarkkailla kuntavaikuttajien ja ehdokkaiden kannanottoja erityisesti ennen vaaleja.

Vaaliterveisin KUNTAlive

Yritysten määrä ja koko Suomessa

Keskustelu:

comments