Käytännön toiminta yritysten kanssa – on meille eettistä luottamuksen rakentamista

Olemme pitkänlinjan yrityskehittäjiä ja alan ammattilaisia. Yritysten kanssa toimimisessa meille on tärkeätä, että asiakas voi luottaa työhömme. Olemme vuosien saatossa palvelleet lukuisaa joukkoa suomalaisia yrityksiä, mikä kertoo siitä, että yritykset luottavat tapaamme toimia ja palvella.

Salassapitovelvollisuus on lähtökohta ja keskeinen osa toimintaamme. Projekteissa kehittämiseen ja sen piirissä olevaan tietoon suhtaudutaan huolellisesti, eikä sitä levitä ulkopuolisille. Emme lähtökohtaisesti solmi salassapitosopimuksia, vaan normaaliin työmme piiriin kuuluu luottamuksellisuus. Tarjouksemme sisältää luottamuksellisuuden ja toimeksiannon yhteydessä asioita käsitellään vain sovitussa piirissä.

Keskustelu:

comments