Työ on kunnia ja siitä pitää voida kunkin nauttia omien tarpeittensa mukaisesti. Toiselle kelpaa vähäisempi toinen haluaa vaativampaa toimenkuvaa. Me arvostamme kaikkea työtä, kun se on aitoa, eikä sen tekemisessä ole eettisiä tai muita laillisuutta rikkovia tekijöitä.

Työn tulisi olla aitoa lisäarvoa tuottavaa toimintaa. On kaikille osapuolille reilumpaa ja oikeudenmukaisempaa kertoa tai kuvata tilanteet, joissa työ tai sen tekeminen ei tuota tavoiteltua lisäarvoa. Tällöin on työnantajan ja -tekijän syytä keskustella, miten tilannetta voisi parantaa. Työntekijän osalta on joskus vaikea käsittää, ettei työnantaja tarvitse enää joitakin toimenkuvia tai ne muutetaan uudenlaisiksi. Tällöin on työntekijän syytä ennakkoluulottomasti pohtia pätevöitymis- tai lisäkoulutusta.

Tuottavan työn tekeminen saa lopullisen arvonsa, kun yritys on pystynyt myymään valmistamiaan palveluita ja hyödykkeitä. Tästä seuraa se, että hyödykkeiden myyntiin ja myynnin edistämiseen tulisi näinä globalisaation ja digitalisaation aikoina kiinnittää suurempaa huomiota. Vain myyty tuote tuo yritykselle katetta, jonka avulla se selviää muista liiketoiminnan kustannuksista.

Aika-ajoin yritykset joutuvat sopeuttamaan ja arvioimaan koko toimintaansa sekä myös työtehtäviä kriittisesti. Tällöin olisi objektiivisesti lainsäädännön puitteissa hyvä käydä myös töiden sisällöt läpi ja arvioitava niitä osana tavoiteltavia kokonaissäästöjä. Tyypillisesti yritysten säästö- ja menonleikkaustarpeet aktualisoituvat taseen omien pääomien valuessa alas ja tilinpäätöksien tulosten heikentyessä.

Keskustelu:

comments