Taustaa kuntien kehittämisestä

Kunnat ja niiden omistamat liiketoiminnan kehitys- ja kiinteistökehitysyhtiöt joutuvat tekemään usein vaikeita tulevaisuuteen suuntaavia päätöksiä vajavaisella tietotasolla omassa elinkeinopolitiikassaan. Kuntien alueella on paljon perinteistä ns. vanhaa pk- teollisuusyrityksiä, jotka ovat liiketoiminnan kehittymisen ja globalisaation sekä nopeasti muuttuvan markkinan seurauksena haasteiden edessä. Elinkykyiset ja kehittyvät yritykset pystyvät selviytymään kilpailusta. Työllisyyden kannalta, mikä on keskeistä useimmissa kunnissa, olisi kaikin puolin pystyttävä tukemaan alueen avainyritysten kehittymistä. Jotta kunnan elinkeinopolitiikka olisi mahdollisimman tehokasta, olisi ymmärrettävä ja saatava päivitettyä koostetietoa keskeisten teollisuuden alojen jalostusketjuista ja ennen kaikkea markkinoiden tarpeista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä erityisosaamista vaativista markkinoista. Tavoitteena on, että kunnan elinkeinopolitiikkasatsaukset olisivat tehokkaita. Analyysipalvelumme tuottaa lisätietoa ja helpottaa kunnissa tapahtuvaa kuntastrategian valmistelua ja päivitystä ja antaa elinkeinopolitiikan tekemiseen paremmat lähtökohdat. Oikeaan osuneella elinkeinopolitiikalla työllisyys kohenee ja kuntien elinvoimaisuus paranee.

Poistamme työttömyyttä ja kasvatamme yrityksiä

KUNTAlive on kahden kokeneen liiketoiminnan kehittäjän vuosikymmenien kokemukseen perustuva palvelu kunnille ja kuntien kehitysyhtiöille. Havahduimme asiakasyrityksissämme ja pitkin Suomea vieraillessamme erilaisissa yrityksissä muutama vuosi sitten globaalin kilpailun kiristymiseen ja samanaikaiseen tuotantoketjujen ja alihankkijaketjujen tukaloituneeseen tilanteeseen. Pahnan pohjimmainen kärsii eniten, miten nostaa jalostusastetta ja ponnistaa tuotteilla korkeammalle jalostusketjussa joko laajentamalla tuotteen teknistä laatua tai lisäämällä palvelutuotteen jalostusastetta niin, että se olisi nopeammin vähemmillä välikäsillä loppuasiakkaan käytettävissä. Yritykset niin kaupunkien kuin maaseudun teollisuusalueella tarvitsevat tukea ja näkemystä kehittämiseen sekä ihan tavallisia liikkeenharjoittamiseen liittyviä palveluita. Ajan mittaan havaitsimme, että on tehokkaampaa kehittää useampaa toisiaan liiketoiminnassa täydentävää yritystä. Tuolloin syntyi ajatus, että kuntien elinkeinopolitiikan olisi oltava tässä mukana, samalla he saisivat elinkeinopolitiikan tekemiseen faktatietoa suoraan tärkeimmistä toimialoista. Kummatkin osapuolet hyötyvät kunnat ja yritykset saavat haluamaansa lisäarvollista palvelua. Pitkän käytännön kokemuksen perusteella tunnemme yritysten ja yrittäjien sielunelämää ja voimme aidosti edistää kehitystä. Tehtävä ei ole vähäpätöinen tai helppo, olemme päättäneet kuitenkin lähteä kehittämään ja kasvattamaan yrityksiä ja poistamaan työttömyyttä. Tavoitteemme on 2 % työttömyyden aleneminen kunnassa ja sitä edellyttävä 4 % kasvu liiketoiminnassa alueen yrityksissä.