Miksi liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on niin tärkeää?

Yritystoimintaa voi verrata monellakin tasolla urheiluun. Urheilua voi harrastaa vain omaksi ilokseen tai sitten kilpailla tosissaan ja tavoitteellisesti. Yrittäjissä on paljon niitä, jotka toimivat oman elantonsa saamiseksi ja on siksi erittäin arvostettava tapa työllistää itsensä. Yhteiskuntamme tarvitsee kuitenkin pk-yrityksiä, jotka haluavat kasvaa ja menestyä kansainvälisilläkin markkinoilla. Se edellyttää liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä ja kovaa työtä.

Liiketoiminnan kehittäminen voidaan jakaa strategiseen ja operatiiviseen kehittämiseen:

Strategista kehittämistä voidaan rinnastaa urheilussa siihen kun urheilija tai joukkue laatii pitkän tähtäimen tavoitteet ja välitavoitteet lopullisen unelman saavuttamiseksi. Strategisessa kehittämisessä luodaan polku ja toimintamalli, miten unelmaan (visio) päästään. Sen mitä voi unelmoida, voi myös toteuttaa!

Strategialla luodaan edellytykset niiden strategisten kyvykkyyksien ja pääomien kasvattamiselle, joita tarvitaan tulevissa kilpailuissa. Nämä strategiset pääomat antavat sekä urheilijalle, että yritykselle kilpailuetuja kun kamppaillaan menestyksestä. Kilpailuetujen sekä vahvuuksien että heikkouksien tunnistaminen on tärkeää, jotta osataan strategisesti kehittää oikeita asioita oikeaan aikaan. Se tarkoittaa että tiedetään oma asema kilpailumarkkinoilla ja se mihin kilpailijat ovat panostamassa.

Taasen operatiivista kehittämistä voidaan verrata urheilijan harjoitus- ja valmennusohjelman laatimiseen. Harjoitusohjelma laaditaan kilpailukaudeksi (tilikaudeksi) ja se taasen jaetaan kuukausi, viikko ja päivä tasolle. Harjoitusohjelma laaditaan yhdessä valmennustiimin (johtoryhmä) kanssa. Jos urheilija tai joukkue ei harjoittele, ei useimmiten myöskään synny menestystä. Se sama pätee myös pk-yrityksiin. Jos pk-yrityksissä ei tehdä jatkuvaa liiketoiminnan kehittämistä, on turha odottaa merkittävää menestystä.

Mitä sitten tarkoittaa kokonaisvaltainen liiketoiminnan kehittäminen?

Urheilijalle kokonaisvaltaisuus tarkoittaa, että kilpailijan nopeus, kestävyys, vahvuus, tekniset ominaisuudet, lepo, ravinto, henkinen kunto, talous, jne. ovat kunnossa ja tasapainossa. Liiketoiminnassa se tarkoittaa yrityksen henkilöstön, talouden, prosessien, tuotteiden, palveluiden, verkostojen, asiakkaiden, toimittajien, tuotannon ja muun liiketoimintaan liittyvien asioiden kokonaisvaltaista huomioimista. On siis tärkeää kehittää yritystä kokonaisvaltaisesti ennakoiden kehityksen ja kasvun pullonkaulat tai niiden syyt, eikä vain keskittyä ongelmien eli tulipalojen sammuttamiseen. Urheilijalle se tarkoittaa sitä, että jos hän ei ole kokonaisvaltaisesti kunnossa, ongelmat esiintyvät loukkaantumisina tai vammoina.

Miksi yrityksen kasvu on tärkeää?

Urheilija tai joukkue, joka ei kehity tai menesty, ei ole kiinnostava urheilukentillä. Kehittyminen edellyttää resursseja ja panostuksia, jotka voi saada ainoastaan lisäämällä toimintaa. Sama pätee myös yritystoimintaan. Yritys joka ei kasva ja kehity ei ole kiinnostava asiakkaiden silmissä ja markkinoilla. Paikalleen pysähtynyt yritys taantuu ja kilpailijat juoksevat ohi.

Mitä Kuntalive tarjoaa pk-yrityksille?

Huippu-urheilussa kuten menestyvässä liiketoiminnassa on erityisen tärkeää, että toimintaa on kehittämässä huippuvalmentaja. Ammattivalmentaja, joka kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti, pystyy tarjoamaan parhaan avun ja asiantuntemuksen unelmien saavuttamiseksi. Kuntaliven ammattivalmentajat ovat sitoutuneita ja asiansa osaavia liiketoiminnan kokonaisvaltaisia kehittäjiä. He tuovat yritykseen innostusta, positiivista energiaa ja liiketoimintaosaamista mitoitettuna yrityksen resursseihin ja tarpeisiin.

Keskustelu:

comments