Uusi liiketoiminta ja start upit

Yrityksille ja välillisesti kunnille on tärkeätä hahmottaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyminen. Työn sisältö ja muoto muuttuu jatkuvasti ja osa aiemmista toimenkuvista katoaa globalisaation ja digitalisaation tuoman tehokkuushyödyn johdosta. Samaten isojen yrityksien rationalisoidessaan ja järjestellessään toimintoja saattaa jäljelle jäädä katvealueita, joissa pienempi ketterä toimija voi toimia kannattavasti. Tuotannollis-taloudellisiin arvoketjuihin voi syntyä uusia lisäarvoa aiempaa huomattavasti enemmän tuottavia työvaiheita. Samalla uudet työvaiheet kattavat yhä isompaa osaa jalostus- ja arvoketjusta.

Olemassa olevien yritysten ja yrittäjien on siis syytä tarkastella kilpailukentässä tapahtuvia muutoksia ja osattava myös toimia tilanteen muuttuessa. Tyypillisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy, kun isot toimijat tai globaalin kehityksen myötä jokin ”vanha” työ ei ole enää sellaisenaan kannattavaa. Työtä ei enää tarvita tai se voidaan hoitaa muulla tavoin. Tällöin avautuu usein tilanteita, joissa aiempaa osaamista voidaan hyödyntää tarjoamalla markkinoilla uutta aikaisemmassa vaiheessa jalostettua enemmän lisäarvoista modernein ansaintamallein toimivia ratkaisuja.

Kunnat eivät voi perustaa työttömyyden hoitoa uusiin alkaviin start up- yrityksiin. Niiden kehittyminen aidosti työllistäviksi yrityksiksi vie useita vuosia ja sisältää paljon riskejä. Sen sijaan olemassa olevat yritykset voivat luoda uusia liiketoiminta-alueita. Tämä on huomattavasti nopeampi ja tuloksekkaampi väylä ajatellen työttömyyden hoitoa. KUNTAlive tarjoaakin kunnille ja yrityksille sparraus- ja kehittämisapuaan mm. kartoitettaessa markkinoiden ja kilpailukentän muutoksen tuomia uusia mahdollisuuksia. Kokonaisvaltainen kehitysosaaminen huomioiden rahoitusratkaisut takaavat tehokkaan kehittämisväylän yrityksille.

 

Keskustelu:

comments