KUNTAlive on kokonaisvaltainen kehitysalusta. Tavoitteenamme on yritysten kehittäminen ja kasvu, josta seuraa myös työllistymismahdollisuuksia. Tapamme työskennellä yhdessä kunnan ja yritysten kanssa mahdollistaa alueelle syntyvän kilpailukykyisen yritysverkoston. Tulevaisuuden kuntauudistuksen myötä kokonaisvaltainen kehittäminen turvaa kunnan taloudellista asemaa ja kohentaa työllisyyttä.

Kehitysportaalin avulla voidaan alun tilannekartoitusvaiheen jälkeen keskittää voimavaroja yritysten kehittämisprojekteihin. Työllistämistä kunnassa voidaan helpottaa varta vasten perustettavalla täydennys- ja pätevöitymiskoulutusprojektilla, jolloin työpaikat täytetään alueen omilla työnhakijoilla. Lisäksi on tärkeää pystyä tarjoamaan työtä koko perheelle, niin ettei toisen puolisoista tarvitse matkustaa työn perässä liian pitkälle tai se olisi este työnvastaanottamiselle. Näin voidaan alueelle ja kuntaan houkutella uusia asukkaita työpaikkojen järjestyessä sujuvasti.

Monesti kunnan alueelta löytyy osaamisintensiivistä tietyn toimialan toimintaa. Tällöin on mahdollisuus kunnan ja yritysten yhdessä kehittää toimintaverkostoaan vieläkin kilpailukykyisemmäksi. Se luo lisää jalansijaa markkinoilla ja antaa eväät menestyä niin yrityksenä kuin verkostona.

Tavoitteena on muuttuvassa ja globalisoituvassa maailmassa pysyä kehityksen mukana ja mieluiten olla eturintamassa arvioimassa kulloistenkin muutosten aikataulua ja vaikutusta. Reagoimalla niin olemassa olevan yritystoiminnan ja -verkoston kehittämisen kautta, mutta myös aktiivisesti tutkia uusia mahdollisuuksia käynnistää uutta liiketoimintaa ja haalia uusia yrityksiä alueelle kunta ja sen alue voivat olla tulevaisuuden nettotyöllistäjiä. Varmaa on, että perinteisessä mielessä vanhantyyppisiä työpaikkoja katoaa ja uusia lisäarvokohteita syntyy vanhojen verkostojen ja jalostus- ja toimitusketjujen sisään tai rinnalle.

Keskustelu:

comments