Botti – tulevaisuuden asiantuntijatyöntekijä?

Botti on lyhenne sanasta robotti ja tarkoittaa tietokoneohjelmaa, joka osaa toimia itsenäisesti sille määriteltyjen toimintaohjeiden puitteissa. Alun perin robotti-sanan synonyyminä nähty lyhenne on muuttunut tarkoittamaan käytännössä yksinomaan tietokoneohjelmia. Botti on ohjelma, joka suorittaa tiettyjä tehtäviä määriteltyjen ohjeiden mukaan ainakin osittain itsenäisesti eli ilman ihmisen myötävaikutusta. Muita nimityksiä boteille ovat paitsi robotti, myös agentti. Nimitystä käytetään lisäksi erilaisista tekoälyn tutkimuksen itsenäisesti toimivista ohjelmista. Bottien hyödyntäminen erityisesti tietotyössä auttaa suuren datamäärän analysoinnissa. Botille voidaan antaa tehtäviä, jolloin se hakee joko ristiriitaisuuksia tai vastauksia väittämille. Botteja on hyödynnetty esim. oppimisen tukena. Botti toimii ”opettajana”, mikä opastaa ja ohjaa oppimisen kehittymistä. Botti voi myös tehdä yhteenvetoja ja raportoida opiskelujen etenemisestä. Bottien käyttö tulee valtaamaan alaa erityisesti avoimen datan ja rajapintojen sekä yhteisön osallistumisen ja asiakkuuksien hallinnassa. Teoriassa kaikki tietotyö voitaisiin jo tänä päivänä teettää boteilla. Botteja voidaan jalostaa visualisoimalla ne kolmiuloitteisiksi virtuaalihahmoiksi, jolloin ne pystyvät kommunikoimaan puheen lisäksi ilmehtien ja elehtien luonnollisen tuntuisesti. Boteilla on valtava määrä tietoa hallinnassaan verkossa, mistä ne pystyvät prosessoimaan ”isännälleen” tarvittavia vastauksia. Kommunikoidessaan ja saadessaan tehtäviä, ne pystyvät oppimaan ja luomaan kokemastaan ”hiljaisesta tiedosta” koodattua analysoitavaa...

Read More