Yritysten ja kuntien kehittämisympäristö

"Kehitämme yritysten kilpailukykyä ja samalla luomme uusia työpaikkoja"                                                                    Palvelemme kuntia ja niiden kehitysyrityksiä olemalla heille asiantunteva voimavara yrityksiä kehitettäessä.                                                                    Visionamme on vireä kunta, jossa on kehittyviä yrityksiä sekä hyvinvoivia ja työstään nauttivia ihmisiä.

Kuukausi: syyskuu 2016

Arvot ja työ

Työ on kunnia ja siitä pitää voida kunkin nauttia omien tarpeittensa mukaisesti. Toiselle kelpaa vähäisempi toinen haluaa vaativampaa toimenkuvaa. Me arvostamme kaikkea työtä, kun se on aitoa, eikä sen tekemisessä ole eettisiä tai muita laillisuutta rikkovia tekijöitä. Työn tulisi olla aitoa lisäarvoa tuottavaa toimintaa. On kaikille osapuolille reilumpaa ja oikeudenmukaisempaa kertoa tai kuvata tilanteet, joissa työ tai sen tekeminen ei tuota tavoiteltua lisäarvoa. Tällöin on työnantajan ja -tekijän syytä keskustella, miten tilannetta voisi parantaa. Työntekijän osalta on joskus vaikea käsittää, ettei työnantaja tarvitse enää joitakin toimenkuvia tai ne muutetaan uudenlaisiksi. Tällöin on työntekijän syytä ennakkoluulottomasti pohtia pätevöitymis- tai lisäkoulutusta....

Read More

Eettisyys

Käytännön toiminta yritysten kanssa – on meille eettistä luottamuksen rakentamista Olemme pitkänlinjan yrityskehittäjiä ja alan ammattilaisia. Yritysten kanssa toimimisessa meille on tärkeätä, että asiakas voi luottaa työhömme. Olemme vuosien saatossa palvelleet lukuisaa joukkoa suomalaisia yrityksiä, mikä kertoo siitä, että yritykset luottavat tapaamme toimia ja palvella. Salassapitovelvollisuus on lähtökohta ja keskeinen osa toimintaamme. Projekteissa kehittämiseen ja sen piirissä olevaan tietoon suhtaudutaan huolellisesti, eikä sitä levitä ulkopuolisille. Emme lähtökohtaisesti solmi salassapitosopimuksia, vaan normaaliin työmme piiriin kuuluu luottamuksellisuus. Tarjouksemme sisältää luottamuksellisuuden ja toimeksiannon yhteydessä asioita käsitellään vain sovitussa...

Read More

Työllisyys ja talous

Suomessa on kaikkiaan 283 000 yritystä, joista yli 93% on alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Alle 4 henkilöä työllistäviä yrityksiä on yli 85% kaikista yrityksistä. Suurin joukko yrityksiä on yksinyrittäjät, joita on kaikkiaan 173 000. Suomen työttömyysongelma poistuisi, jos jokainen näistä yrittäjistä pystyisi työllistämään yhden työntekijän. Pienet yritykset ja pk-yritykset ovat siis keskeisessä roolissa, kun puhutaan työllisyyden parantamisesta. Kuvaavaa on, että 50-250 henkilöä työllistävien yritysten lukumäärä on 2600 kpl ja yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä on 450. Vaikka suurien yritysten YT-neuvottelut ovat median kiinnostuksen kohteena, on työllisyyden potentiaalisin kohde kuitenkin pk-yritykset. Kun mietitään pienien kuntien elinkeinopolitiikkaa, on kokonaistaloudellisesti helpompi...

Read More

Jatkokehitysprojektit

Jatkokehitysprojektit voivat olla useanlaisia, Ne voivat kummuta aikaisemmista projekteista tai niiden tuloksista. Niiden aihe voi tulla muulta taholta ja niiden sisältö voi olla myös aivan toisenlaista, mitä on käsitelty aiemmissa projekteissa. Jatkokehitys yleisimmin liittyy jonkin liiketoimintaan liittyvän, kuten uuden tuotteen kehityksen loppupään kehittämiseen. Tällöin kyseeseen tulevat usein markkinaselvitykset, asiakaskontaktointi, erilaiset markkinoinnilliset toimenpiteet. Kyseeseen voi tulla myös konseptin toimivuuteen liittyvät asiakasrajapinnassa tehtävät demo ja t&k- testaukset. Usein uusi kehitetty tai parannettu versio saa jalansijan markkinoilla ja kysyntä ja jatkoversiot näyttävät entistäkin lupaavammilta. Tällöin on syytä miettiä tuotannollisteknistä investointia. Tärkeää investoinnin kannalta on sen takaisinmaksuaika ja miten sillä voidaan saada vaikuttavuutta...

Read More

Toimialan kehittämisprojektit

Aiempien kehittämisprojektien puitteissa ja muutenkin voidaan havaita tarvetta kehittää toimintaa yhteisesti alueen keskeisten yritysten välillä. Kunta voi myös lisää tietoa saadessaan olla halukas tukemaan yritysryhmän kehittämistä. KUNTAlive auttaa kuntia projektihakemuksen laatimisessa sekä auttaa varsinaisessa kehittämistehtävässä yrityksiä. Kehittämällä alueellista toimintaverkostoa huomioimalla asiakas ja markkina saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Mikäli mahdollista prosessiin kannattaa kytkeä myös muut kriittiset sidosryhmät ja tärkeimpänä olisi, jos mahdollista saada myös loppukäyttäjäasiakas mukaan kehittämiseen. Kun kriittiset työvaiheet ja yritykset kehittyvät, koko verkosto kehittyy. Tällaisessa verkostossa jotkin yritykset toimivat isommassa roolissa tai vetureina: yleensä asiakasrajapinnassa toimivat yritykset, teknisesti tai palvelullisesti ainutlaatuisia laadukkaita ratkaisuja tuottavat yritykset. Koko verkoston kilpailukyvyn...

Read More

Videot:

Loading...

Aiemmat julkaisut: